Dette får du alltid inkludert

  • Lagring av personopplysninger i Norge
  • Gratis support på telefon og e-post
  • Kvalitetssikring og analyse av alle nyhetsbrev
  • Utsendelse fra norske servere og IP-adresser
  • Oppsett av avsenderdomene for best mulig levering
  • Oppfølging og rådgivning når du har behov for det
  • Verifisering av kontakt- og bouncelister (ved forespørsel)