Dronefoto

  • Film og foto fra luften.
  • Boligfotografering.
  • Film ( redigert ferdig eller råmateriale)
  • Utbyggingsprosjekter, bygg og eiendom.
  • Inspeksjons fotografering av piper og tak.
  • Søk i steder det er vanskelig å komme til.
  • Oversiktsbilder

Vi kan tilby alt fra nærbilder og til store oversiktsbilder fra høyder opp til ca 120 meter.