Det er veldig viktig å definere målgruppen skikkelig. Og at du har en plan på hvordan du skal klare å få tak i e-postadressene til denne målgruppen. Har du ikke e-postadresser, er det også umulig å sende ut et nyhetsbrev til dem.